Stafi

Punonjësit janë investimi më i madh për ne Përkushtimi, talenti, njohuritë dhe eksperienca e tyre, na mundësojnë të japim rezultate të larta në çdo projekt që ne zhvillojmë. Ata janë të kualifikuar profesionalisht dhe kanë eksperiencë të gjërë në Shqipëri ashtu si edhe jashtë saj. Secili prej tyre ka dhënë dhe vazhdon të japë një kontribut të rëndësishëm, në sajë të punës në grup, profesionalizmit dhe prirjes për të eksploruar dhe realizuar më të mirën.