Shape

Vende vakante

Arkitekt

Detyrat Krijon skica paraprake duke përdorur software të përshtatshme projektimi (CADD), të cilat gjenerojne formën dhe pamjen e përgjithshme të

Apliko

Financier

Përshkrimi Kompania Lim-em ka hapur vendin vakant për Financiere. Detyrat Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike. Rregjistrim fatura shitje

Apliko