Shape

Vende vakante

Menaxhere Prokurimesh

Detyrat • Menaxhimi i marrëdhënieve me furnitoret për blerjet dhe prokurimet e kompanisë; • Hartimi i dokumentacionit plotësues të nevojshëm

Apliko

Arkitekt

Detyrat Krijon skica paraprake duke përdorur software të përshtatshme projektimi (CADD), të cilat gjenerojne formën dhe pamjen e përgjithshme të

Apliko

Financier

Përshkrimi Kompania Lim-em ka hapur vendin vakant për Financiere. Detyrat Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike. Rregjistrim fatura shitje

Apliko

Juriste

Detyrat Përfaqëson shoqëritë e grupit për çështje të ndryshme gjygjësore, që nga përpilimi i padive, ankimimeve, ndjekjen e negociatave, prapsimet,

Apliko